Het lidgeld bij Rita Serveert bedraagt:

Jeugdspelers € 80
Volwassenen € 100
Steunend lid (speelt niet) € 25 (op aanvraag bij het bestuur)

Het lidgeld kan uitsluitend betaald worden via overschrijving op het rekeningnummer BE92 7755 9233 0723 op naam van Rita Serveert. Na inschrijving via het formulier ontvang je een factuur op het opgegeven e-mailadres.

Vermeld duidelijk in de mededeling de naam, zeker indien je je kind(eren) inschrijft.

Nieuwe leden mogen 2x gratis komen spelen vooraleer ze besluiten om lid te worden. Deze gratis proefbeurten mogen zowel tijdens het vrij spel als tijdens een training worden gebruikt. Nieuwe leden die starten na 1 januari betalen voor de rest van het seizoen € 60 voor volwassenen en € 50 voor jeugdspelers.

In het lidgeld is inbegrepen:

  • Het gebruik van de sportzaal, de kleedruimtes en de douches op de in de kalender aangegeven spelmomenten
  • Aansluiting bij Badminton Vlaanderen
  • Een ongevallenverzekering
  • Training, behoudens de trainingen waarvoor hieronder een supplement wordt gevraagd. Aansluiten bij de trainingen kan enkel in de maanden september en januari.
  • De PBA-competitie
  • Inschrijvingsgeld en begeleiding jeugdontmoetingen
  • Deelname aan de clubdag en het clubtornooi