Hoofdstuk I: Juridische structuur van de club

Art. 1: Badmintonclub Rita Serveert bestaat uit twee vzw’s: Rita Serveert Aartselaar vzw en Rita Serveert Kontich vzw.

Art. 2: Beide vzw’s worden gekenmerkt door een personele unie. Zowel de bestuurders als de effectieve leden van beide vzw’s zijn steeds dezelfde.

Art. 3: Elke persoon die lid wenst te worden van Rita Serveert, wordt als toegetreden lid van Rita Serveert Aartselaar vzw beschouwd. Elk nieuw lid dat afkomstig is van Kontich en minderjarig is, wordt tevens toegetreden lid van Rita Serveert Kontich vzw. Elk nieuw lid dat afkomstig is van Kontich en meerderjarig is, wordt ook toegetreden lid van Rita Serveert Kontich vzw, tenzij dit er voor zou zorgen dat het merendeel van de totale leden (inclusief bestuurders) van Rita Serveert Kontich vzw meerderjarig is. Het streven naar een meerderheid aan jongeren is bij Rita Serveert Kontich vzw statutair bepaald.

Art. 4: Het bestuur van Rita Serveert is ofwel bestuurder, ofwel werkend lid en dit in beide vzw’s. Trainers bij Rita Serveert zijn zowel trainers voor Rita Serveert Aartselaar vzw als Rita Serveert Kontich vzw.

Hoofdstuk II: Lidgeld & Betaling

Art. 5: Het lidgeld wordt bepaald door de algemene vergadering van beide vzw’s. Het lidgeld voor dit jaar is terug te vinden op deze pagina.

Art. 6: In het lidgeld is inbegrepen: zie deze pagina.

Art. 7: Een extra toelage bovenop het lidgeld wordt aangerekend voor

  • Het volgen van de competitietraining: 65 euro. Deze training kan uitsluitend gevolgd worden mits het spelen van PBA-competitie of PBA-tornooien en dit onder vlag van Rita Serveert. Spelers van een andere club kunnen enkel worden toegelaten mits akkoord van de algemene vergadering.
  • In het huidige seizoen is er geen specifieke competitietraining meer beschikbaar

Art. 8: Het lidgeld kan uitsluitend betaald worden via storting op het rekeningnummer BE92 7755 9233 0723 op naam van Rita Serveert. Vermeld duidelijk in de mededeling de naam, zeker indien je je kind(eren) inschrijft.

Art. 9: Elk geïnteresseerd niet-lid kan tot tweemaal toe gratis komen proberen, vooraleer hij/zij beslist om lid te worden van Rita Serveert. Deze twee gratis proefbeurten kunnen zowel gebruikt worden tijdens het vrij spel als tijdens een training.

Art. 10: Betaling van het lidgeld houdt in dat men akkoord gaat met de statuten van zowel Rita Serveert Aartselaar vzw als Rita Serveert Kontich vzw en met het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Art. 11: De Algemene vergadering van (één van) beide vzw’s kan steeds overgaan tot een (al dan niet volledige) ledenstop.

Hoofdstuk III: Regels, Richtlijnen, Aanbevelingen & Geplogenheden

Art. 12: Lidmaatschap geeft het recht om zo vaak of zo weinig te komen spelen als je zelf wil. Het reglement van de sportzaal is steeds van toepassing en dient nageleefd te worden.

Art. 13: Tijdens het vrij spel speel je met wie je wil en tegen wie je wil, je bent daarin volledig vrij. Het is wel de gewoonte dat iedereen wat met iedereen speelt, zodat iedereen speelgelegenheid heeft. Na de wedstrijd verlaat je het veld, teneinde anderen de mogelijkheid te geven om ook een match te spelen.

Art. 14: Er kan tijdens het vrij spel uitsluitend enkelspel gespeeld worden wanneer er langs de kant geen wachtende spelers zijn, of op de speciaal daarvoor voorziene enkelvelden in Sint-Rita.

Art. 15: De kleedkamers vind je steeds aangeduid op het bord in de inkomhal. Let op dat je zowel in de kleedkamer als in de sportzaal geen waardevolle spullen achterlaat. Rita Serveert is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal.

Art. 16: De sportzaal moet betreden worden met daarvoor geschikte kledij, zijnde sportkledij en binnensportschoenen. Buitenschoenen zijn niet toegelaten.

Art. 17: Het materiaal wordt voorzien door de spelers zelf, dus zowel het racket als shuttles. Het wordt aangeraden om beiden te markeren. Tijdens de trainingen worden er shuttles door de club voorzien.

Art. 18: Tijdens trainingen worden de richtlijnen van de trainer steeds gevolgd.